PENJANJE

Opremljeno penjalište Lutne skale nalazi se u Kazarskoj grapi, u blizini ceste koja vodi od Reke do sela Bukovo, na raskrižju za selo Police. Grapa Osim penjališta ima i niz prekrasnih prirodnih znamenitosti (prirodni most, korita i brzaci, izvori i tragovi sedra).

Penjanje je moguće od ranog proljeća pa sve do kasne jeseni. Smjerovi su uglavnom ravnomjerno nadsvođeni i provedeni na strmim pločama, opremljeni zaštitnim klinovima i sidrištima. Možete se peti po više od četrdeset smjerova za penjanje, od najlakših pa sve do najtežih razina težine.

Popis smjerova: www.aocerkno.com/seznam-smeri