ARHEOLOŠKI PARK DIVJE BABE

Gre za eno najpomembnejših najdišč stare kamene dobe na svetu. Nad dolino reke Idrijce, v skalnem pobočju Šebreljske planote se skriva jama, v kateri so bile najdene kosti različnih živalskih vrst, kamena in koščena orodja ter ostanki kurišč ledenodobnega človeka.

Najznamenitejša najdba pa je seveda najstarejše glasbilo na svetu, neandertalčeva piščal, ki naj bi bila stara nekje 60.000 let. Izdelana je iz leve stegnenice mladega jamskega medveda, v katero je takratni človek s kamenim in koščenim orodjem naredil 4 luknjice in rezilni rob na ustniku.

Cerkljanska je zaradi te najdbe »zibelka svetovne glasbe«.

http://divje-babe.si/sl/

Gre za eno najpomembnejših najdišč stare kamene dobe na svetu.