PARTIZANSKA BOLNICA FRANJA IN SOTESKA PASICE

Partizanska bolnica Franja, simbol mednarodnega povezovanja in odpora proti fašizmu in nacizmu v času 2. svetovne vojne.

Zgrajena je bila med leti 1943 in 1945, sestavlja jo 14 barak in nekaj pomožnih objektov. Leži v zelo ozki, težko dostopni soteski Pasice, ki jo je izoblikoval potok Čerinščica.
Dr. Franja Bojc Bidovec je kmalu po ustanovitvi bolnice prevzela mesto upravnice in prav po njej je partizanska bolnica tudi dobila ime.

Tukaj se je zdravilo 578 težjih ranjencev, v desetih zunanjih oddelkih bolnice pa še okoli 300 lažje poškodovanih. Dostopna pot do bolnice je vodila po strugi Čerinščice, ranjencem so pred prenosom, ki je potekal ponoči, zavezali oči, da niso mogli izdati, kje so se zdravili. Bila je dobro skrita, njen obrambni sistem učinkovit, saj je sovražnik ni nikoli našel.

Spomenik je bil leta 2007 v povodnji skoraj popolnoma uničen in kasneje obnovljen. Na mestih starih barak in odnesenih bolnišničnih predmetov so postavili replike, ostanek originalnih predmetov pa je v muzeju v Cerknem.

Partizanska bolnica Franja je spomenik državnega pomena, umeščena je na Poskusni seznam svetovne dediščine pri UNESCU in nosi Znak evropske dediščine.

Sotesko Pasice v Dolenjih Novakih, med hriboma Mali in Veliki Njivč, zaznamuje hudournik Čerenščica. Na svoji poti je izdolbel številne tolmune, slapove in fosilne lonce – drasle. V apnencu kot kameninski podlagi se pojavljajo ti značilni kraški pojavi. Teren je naravno, brez pomagal, praktično neprehoden. Do Partizanske bolnice Franje, ki je postavljena globoko v soteski, vodi urejena strma pešpot z lesenimi mostički.

www.muzej-idrija-cerkno.si/partizanska-bolnica-franja

Partizanska bolnica Franja, simbol mednarodnega povezovanja in odpora proti fašizmu in nacizmu v času 2. svetovne vojne.