KAMP KARAJŽEWC I CMAKAJNE

Gore imenovani projekti su plod Cerkljanskega mladinskega alternativnega kluba (C.M.A.K.  Cerkno), koji osim većih festivala organizira manje događaje, koncerte, predavanja, radionice, izložbe, klupske večeri …

Tabor Karajžewc je etnološko i ekološko obojen festival koji se održava pored rijeke Idrijce u selu Straža/Želin kod Cerknog. Na taboru se održavaju mnogobrojne radionica, predavanja i etno koncerti. Festival Cmakajne održava se tijekom cijelog rujna u prostorijama C.M.A.K-a i na drugim lokacijama oko Cerknog. Festival obilježava veliki broj koncerata, domaćih i stranih žanrovski različitih ansambala i bogat prateći program.

Važno je napomenuti također festival Deuje babe, koji se programski uglavnom dotiče pitanja spola te feminizma i odvija se u ožujku. Deuje babe je skup koncerata, predavanja, filmskih projekcija, izložbi i drugih zanimljivih događaja.

Klub se nalazi u samom centru Cerknog, a više o programu i događanjima na: http://cmakcerkno.net

Projekti su plod Cerkljanskega mladinskega alternativnega kluba (C.M.A.K.  Cerkno)